Een klacht indienen

Bent u niet tevreden? Geef een seintje! Samen zoeken we een oplossing.

Geldlenen doet er alles aan om u zo goed en snel mogelijk te helpen. Toch niet tevreden? Laat het ons dan weten. Zo kunnen we u een passende oplossing bieden en onze dienstverlening verder verbeteren.

Hoe kan u een klacht indienen?

Informeer ons op een van volgende manieren over uw klacht:

  1. Telefonisch: 02/502 96 79
  2. Per post: Geldlenen.be | Paepsemlaan 11B - bus 9, 1070 Brussel
  3. Via het klachtenformulier hieronder.

Om uw klacht zo goed en snel mogelijk te behandelen hebben we onderstaande gegevens nodig. Stuur deze mee met uw klacht:

Versturen

 

Is uw klacht goed aangekomen? 

Als we uw klacht hebben ontvangen, sturen we u binnen de drie dagen een schriftelijk ontvangstbewijs. In deze brief informeren we u over de periode waarbinnen u een reactie mag verwachten.

Wanneer krijgt u reactie op uw klacht?

Wij streven er naar om u binnen de twee weken een inhoudelijke reactie op uw klacht toe te sturen. Als we meer informatie van u nodig hebben laten we dit schriftelijk weten. In deze brief staat dan ook de eventuele nieuwe termijn voor de behandeling van uw klacht.

Wat als u er niet uitkomt met Geldlenen?

Geldlenen is aangesloten bij een ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin). Hebt u uw klacht al voorgelegd aan de bevoegde dienst en vindt u het antwoord onvoldoende? Of hebt u geen antwoord gekregen binnen een redelijke termijn (30 dagen)? Dan kunt u beroep doen op Ombudsfin.

Ombudsfin

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel

Dien je klacht in via het klachtenformulier van Ombudsfin.